Komende symposia

Symposium in Breda op 20 november 2018 in Golden Tulip Keyser Breda Center:

PSYCH-O-SOMATIEK! Het gaat om de Mens?  De volledige mens ter harte nemen.

We belichten de empathische benadering van de behandeling.  Dr. Dirk Peeters, psychiater van de sectie liaisonpsychiatrie van de vereniging voor Vlaamse Psychiatrie brengt zijn ervaringen in een boeiende lezing, voorafgegaan door onderzoeker en ex-huisarts Dr. Frans Derksen en psychosomatisch fysiotherapeut Bert Kallen.  Nadien is er mogelijkheid om deel te nemen aan drie multidisciplinaire werkgroepen waar een casus of eigen ervaringen met psychosomatische cliënten/patiënten aan bod kunnen komen. Deze vruchtbare namiddag wordt afgesloten met een borrel en buffet en voor wie wil kan aansluitend deelnemen aan de ledenvergadering van de Nederlandse SPM.  Voor meer info en inschrijving kan u terecht op http://www.psychosomatic.nl

Symposium in Antwerpen op 26 april 2019 in Hof Van Liere, Universiteit Antwerpen:

“HET KIND IN ONS BLIJFT….de kinderjaren als mogelijke grondslag voor psychosomatiek in het latere leven.”

Dit jaar ligt de nadruk op het ontwikkelingspsychologisch denken en komen diverse thema’s zoals trauma in de kinderjaren  aan bod.  Het programma is in volle opbouw met boeiende lezingen in de voormiddag van enkele gerenommeerde academici binnen dit vakgebied en daaraan gekoppelde workshops van experts binnen de lichaamstherapeutische- en/of psychotherapeutische werkdomeinen.