Komende symposia

Symposium in Antwerpen op 26 april 2019 in Hof Van Liere, Universiteit Antwerpen:

“HET KIND IN ONS BLIJFT….de kinderjaren als mogelijke grondslag voor psychosomatiek in het latere leven.”

Dit jaar ligt de nadruk op het ontwikkelingspsychologisch denken en komen diverse thema’s zoals trauma in de kinderjaren  aan bod.  Het programma is in volle opbouw met boeiende lezingen in de voormiddag van enkele gerenommeerde academici binnen dit vakgebied en daaraan gekoppelde workshops van experts binnen de lichaamstherapeutische- en/of psychotherapeutische werkdomeinen.

Symposium 2018: Het Moeilijke Lichaam

Als het lichaam een last is, is lust voor de geest ver weg. En toch horen ze – lichaam en geest – onlosmakelijk samen. Vraagstuk van de dag: hoe bereiken we die eenheid?

Symposium 2017: Het verhaal, meer dan woorden.

Wij zijn ons lichaam, ons lichaam is onze verhalen, onze verhalen vormen ons leven. In één zin het thema van dit symposium.

Symposium 2016: Leefstijl en stress

Leefstijl en stress in eigen handen
Symposium, Zaterdag 19 maart 2016, Gent